WERKEN  
       
  Advocatenkantoor te Amsterdam  
  Kantoorgebouw te Rotterdam
 
  Kantoorgebouw te Amsterdam  
  Kantoorgebouw te Delft
 
  Kantoorgebouw te Muiden  
  Prijsvraag: Tekenen voor de toekomst  
       
       
  Voormalig hoofdkantoor Getronics te Amsterdam

Door interne veranderingen was er zoveel veranderd aan het oorspronkelijke gebouw dat het zijn representatieve karakter op een aantal punten verloren had. Daarom werd opdracht gegeven het bestaande gebouw aan te passen.

Aanpassing van het buitenterrein met nieuwe luifel en bestrating.
Het entreegebied, zowel binnen als buiten was verre van representatief. De ingang was moeilijk te vinden en het 'laden en lossen' deel trad te veel op de voorgrond (zie foto 'zo was het...'). Ontworpen is een mooier entreegebied met nieuwe bestrating en een representatieve luifel boven de entree in de bedrijfskleuren. Het 'laden en lossen' kon verplaatst worden. Ontwerp en realisatie vonden plaats in dienst bij Van den Oever, Zaaijer, Roodbeen & partners architecten.

Aanpassing entreegebied, routing en de kantine
De routing van de entree naar de kantine is verbouwd en verbeterd, de kantine is geheel opnieuw ingedeeld en ingericht, de toiletgroepen zijn veranderd en de oorspronkelijke entree is 'coffeecorner' geworden. Ook is het ontwerp gemaakt voor de ontvangstruimte. Totaal 830 m2

'Viesserviesmeubel'
Qua kleur- en materiaalgebruik is er rekening gehouden met de corporate identity. Alleen in het bedrijfsrestaurant was een afwijkend kleurgebruik toegestaan. Randvoorwaarden waren dat het tapijt en het plafond gehandhaafd moesten blijven.
Voorheen verliet men het bedrijfsrestaurant met een nogal 'vieze nasmaak', want het dienblad vol etensresten moest men achterlaten in een te smalle gang bij de toiletten. Om dit te verbeteren is de routing flink aangepakt en er is een 'viesserviesmeubel' ontworpen. Dit verrijdbare 'viesserviesmeubel' maakte het mogelijk dat het dienblad na het eten aantrekkelijk en onopvallend weggezet kon worden.
De uitstraling van het bedrijfsrestaurant is vriendelijker gemaakt door warme tinten en materialen toe te passen met een zorgvuldige detaillering. Dit heeft ertoe geleid dat het bedrijfsrestaurant een multifunctionele representatieve ruimte is geworden. Er kan in een ontspannen sfeer gegeten worden en de ruimte is geschikt voor ontvangsten van klanten en grootschalige bijeenkomsten.