WERKEN  
       
  Advocatenkantoor te Amsterdam  
  Kantoorgebouw te Rotterdam
 
  Kantoorgebouw te Amsterdam  
  Kantoorgebouw te Delft
 
  Kantoorgebouw te Muiden  
  Prijsvraag: Tekenen voor de toekomst  
       
       
  Herinrichting advocatenkantoor te Delft

De opdrachtgever was voornemens om de verdieping erboven ook te huren en de twee verdiepingen samen te voegen.
De vraag was om een schetsontwerp te maken voor deze doorbraak en het gehele interieur onder de loep te nemen.
Totaal ongeveer 1000 m2.

Lange eentonige gangen karakteriseren het huidige interieur van de kantoorverdieping. De ruimtes zijn allen eender, sommige groter dan anderen. Alleen de kunst aan de wanden en persoonlijke fotolijstjes maken het verschil. De wens is om het kantoor een representatieve uitstraling te geven en het één geheel te maken. Daarbij wil men op dezelfde wijze blijven werken, dus ieder op zijn eigen kamer. De kamer als statussymbool.

Geprobeerd wordt met het hier getoonde deel-ontwerp om de lange gang een nieuw gezicht te geven en meer als ontmoetingsruimte te laten fungeren, zonder dat de werkruimtes kleiner worden. De gang blijft dus even breed als voorheen.

De bestaande wanden langs de gang worden vervangen door glazen wanden. Dit laat de gang breder lijken en de transparantie zorgt voor een betere communicatie tussen de mensen.
Ook symboliseert de openheid een transparante organisatie.

De lengte van de gang wordt verdeeld door toepassing van verschillende vloervlakken en het aanbrengen van diverse 'wandelementen' aan de zijkanten, tussen het glas. Deze wandelementen zijn vanaf de kantoorruimte kasten, maar vanaf de gang fungeren ze als functionele meubelstukken: bijvoorbeeld als oplegtafel, spreektafel, garderobekast etc. Daarnaast zorgen de wandelementen voor een doorbreking van de transparantie, zodat er vanaf de gang niet teveel zicht is in de werkruimte.

De wandelementen worden uitgevoerd in diverse houttinten. Dit geeft warmte en diversiteit. Ook geeft het de mogelijkheid om in de toekomst de 'huid' aan te passen. De rest (vloeren, plafonds en de kozijnen van de glazen wanden) worden uitgevoerd in neutrale tinten, zodat de nadruk op de houtkleurige wandelementen ligt. Andere kleuren zijn die van de kunstwerken die hun plaats kunnen krijgen op de kantoorruimte scheidende wanden.

Met het ontwerp voor het aanpassen van de kantoorinrichting krijgt het kantoor niet alleen een nieuw gezicht maar wordt ook de werkvreugde verhoogd en de communicatie onderling verbeterd. Daarom zal deze nieuwe inrichting bijdragen aan betere bedrijfsresultaten.