Nieuws


Hoe werkt circulair bouwen? Zie hier een stappenplan. SA DESIGN begeleidt u er bij.

Hoe je met architectuur geen gebouw maar een gemeenschap bouwt

Tijdens een bijeenkomst op 22 januari van het BNA A-café, liet Changfang van ‘Architecture in development’ voorbeelden zien dat bouwen niet om gebouwen gaat maar om de mensen.

Twee voorbeelden:

Een bibliotheek voor dove kinderen, Burundi door BC Architects:

Casa Ensamble Chacarrá, Colombia door Ruta 4 architects (video) 

In beide voorbeelden zie je wat de sociale impact van een gezamenlijk bouwwerk kan zijn. Daarnaast zie je wat de meerwaarde kan zijn van het werken en bouwen met natuurlijke materialen uit de omgeving. Biobased social architecture!

geplaatst in:

Naast biologisch eten nu ook ‘biologisch wonen en werken’?

Mensen verblijven vaak 80% van de tijd binnen. De binnenlucht die men inademt is net als voedsel en beweging bepalend voor uw gezondheid. Een gezond gebouw kost gemiddeld 8% meer dan een ongezond, ‘standaard’ gebouw. Hebt u dat er voor over?

Hierboven: Casa Circular, een voorbeeld van een gezond interieur, waarbij met materialen wordt gewerkt die vanzelf zorgen dat de kwaliteit van de binnenlucht goed is.

geplaatst in: