Hoe ‘Well’ is Casa Circular?

29 december 2021

De toetsingscriteria van de WELL BUILDING STANDARD zijn toegepast op de vakantiewoning Casa Circular, waarbij gestreeft werd dit in eerste plaats super gezond van binnen te maken.

De WELL Building Standard is een keurmerk dat de gezondheid in gebouwen meet en monitort. Het doel van WELL is om gebouwen gezonder te maken en daardoor een beter leefklimaat te bieden aan gebruikers. 

De Well Building Standard voorziet echter nog niet in criteria speciaal opgesteld voor een vrijstaande recreatiewoning. Er is daarom gebruik gemaakt van de Building Standard Multifamily Residence Pilot. Op de meeste punten voldeed Casa Circular hier aan, maar kon niet overal aan voldoen, zoals bijvoorbeeld aan de verplichting van een hal bij de deur.

Ook wordt er nog gewacht op de uitslag van de meting van formaldehyde die door CAG is verricht. Dan pas weten we of het gezonde formaldehydevrije interieur echt gezond is!

Wilt u ook meer weten, bijvoorbeeld over waar je tegen aan loopt als je wilt bouwen of inrichten volgens de WELL criteria, neem dan contact op met Sandra Risseeuw.