Voor gezonde en duurzame gebouwen

SA DESIGN ontwerpt gezonde leer-, leef- en werkomgevingen, maximaal circulair gebouwd of ingericht

Klik op Circulair of Healthy Inside  voor meer info of kijk hieronder.

Bovenstaande schets geeft aan hoe een gezonde en circulaire werk- of leeromgeving eruit kan zien. Klik op de roze accenten voor extra info.


GEZOND VAN BINNEN

Bij gezonde interieurs gaat het vooral om de mensen binnen het gebouw een gezonde leef/leer/werkomgeving te bieden. Wat betekent dit in de praktijk? Een frisse binnenlucht, een comfortabel binnenklimaat, een goede akoestiek, voldoende daglicht, vrij van ongezonde vluchtige organische stoffen of allergenen, een inrichting die past bij de functie, een goede ergonomie, toegankelijk voor iedereen en veilig in gebruik.

CIRCULAIR BOUWEN

Bij circulair bouwen gaat het om: reduse, reuse, recycle, refurbish en re-assemble.

Wat betekent dit in de praktijk? We (ver)bouwen niet meer dan echt nodig, onderdelen worden niet aan elkaar verlijmd, zodat ze re-montabel zijn. Afval wordt geminimaliseerd, hergebruik wordt gemaximaliseerd, o.a. via Marktplaats. Middels refurbishen worden oude bouwdelen of meubels van meerwaarde voorzien. Er wordt spaarzaam omgegaan met het toepassen van nieuwe materialen. Er worden duurzame materialen toegepast die de materiaalvoorraad van de aarde minimaal aantasten. En natuurlijk terugdringen ( reduse) van CO2 uitstoot.