Jongeren ontmoetingsplekken

De Architect, Jaargang 40, Sdu uitgevers, nov. 2009, pag 95.

Een artikel door Harm Tilman over de realisatie van de Skybox, in het themanummer over de openbare ruimte. In het redactionele voorwoord wordt de Skybox met nog enkele andere projecten beschouwd als exponent van een aanpak waarin de ontwerper zichzelf opvat als hoeder van het publieke belang.

MEER (lees het hele artikel)