Veel bouwregels        
             
      Indien U wilt gaan bouwen, en het liefst zo snel mogelijk natuurlijk, dan is er een groot aantal regels waarmee u altijd te maken zult hebben. Deze regels staan in o.a. de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Woningwet, het Bouwbesluit, het bestemmingsplan, de Bouwverordening en de welstandsnota.

In veel gevallen moet er een bouwvergunning aangevraagd worden, die aan de bovenstaande regelgeving getoetst zal worden door de gemeente. Maar ook als een bouwvergunning niet nodig is zal er toch aan bepaalde eisen voldaan moeten worden. Bijvoorbeeld, als u extra dakramen wenst in uw huisartsenpraktijk, dan kan dit in bepaalde gevallen vergunningsvrij. Terwijl een extra raam in een gevel van een ander gebouw dan een woning altijd regulier-vergunning-plichtig is. Het is dan verstandig eerst na te gaan aan welke eisen de dakramen precies moeten voldoen om deze vergunningsvrij te mogen plaatsen. Het antwoord hierop is te vinden in het 'Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken'.

Om onnodige vertragingen te voorkomen is het dus belangrijk om al in een vroege fase van het ontwerpproces duidelijk te hebben wat wel en niet kan en wat de beste weg is om het doel zo snel mogelijk te bereiken.

Voor de realisatie van uw bouwplan, binnen een redelijke tijd, is daarom een up-to-date kennis van de regelgeving en een goede communicatie met de betreffende instantie (bv. gemeente of brandweer) van groot belang.

Meer over bouwregelgeving vindt u bij 'links en downloads'
   
             
    Wat kan SA DESIGN voor u betekenen?        
             
    Door de ervaring van SA DESIGN bij diverse gemeentes kan zij u helpen bij het doorgronden van de bouwregels die op uw project betrekking hebben. Zij kan u adviseren over wat voor de realisatie van uw plan de beste weg is om te volgen en architectonisch verantwoorde oplossingen voorstellen.

Ervaring met de bouwregelgeving

Na voltooiing van de opleiding bouwkunde aan de TU Delft heeft Risseeuw bouwgerelateerde vakken behaald aan de Faculteit Rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens heeft ze een aantal jaren ervaring opgedaan met de bouwregelgeving en de handhaving daarvan bij gemeentes. Het toetsen aan het Bouwbesluit 2003 behoort tot haar specialiteiten. Ook is zij als plantoelichter betrokken geweest bij een groot aantal welstandsbeoordelingen. Hiernaast heeft ze als architect veel ervaring met het indienen van bouwplannen bij andere gemeentes. Sinds 2007 geeft Risseeuw cursussen over de bouwpraktijk aan een juridisch instituut in samenwerking met Loyens Loeff.

Ir. Sandra Risseeuw is dus geen jurist, maar een architect met juridische ervaring en contacten. Hierdoor kan zij in een vroeg stadium signaleren of er juridische problemen te verwachten zijn bij een bouwproject. Door deze op de juiste wijze aan te pakken, wordt onnodige vertraging van het project voorkomen.